website free tracking

Budowa I Funkcje Skóry Klasa 7

Budowa I Funkcje Skóry Klasa 7

Nglungguhi klasa gumelar

1. Nglungguhi klasa gumelar


Jawaban:

menduduki tikar yang digelar

Penjelasan:

nglungguhi= menduduki / duduk di

klasa = tikar

gumelar = dibeber / digelar

maag kalau salah


2. artine ngulungguhi klasa gumelas​


Jawaban:

duduk di kelas sambil nyengir

Jawaban:

duduk di dalam kelas sambil ketawa

maaf kalau salah


3. tembung "ngenom klasa" tegese​


Jawaban:

Ingat usia muda

Semoga membantu

Merasa muda

Penjelasan:


4. opo tegese pribasan iki nglungguhi klasa gumelar


nemu kepenake tanpa melu rekasane
tolong jadiin yg terbaik.

5. Apa tegese paribasan iki: nglungguhi klasa gumelar.


ora melu rekasa nanging nemu kepenak

6. arti peribahasa "nglungguhi klasa gumelar"


Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumatanindaake pagawean
kang wis tumata

7. nglungguhi klasa gumelar tulisno kanggo aksoro jowo​


Jawaban:

itu aksara jawanya yaaa...


8. tulisen nganggo aksara jawa duwe klasa*BANTU PLIS*​


diteliti lagi, mohon maaf jika salah.


9. 1.rikala nglempet klasa ingkang gumelar,Nawang wulan mirsani menapa?​


Rikala nglempet klasa ingkang gumelar,Nawang wulan mirsani slendhang


10. aksara jawa pak kyai lenggah ing klasa tolong plis​


Jawaban:

Cari di atas komplit

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

semoga membantu ya!

Penjelasan:

terimakasih


11. Tulisen nganggo aksarsa jawa !4. glali gula abang5. bakul klasa6.iwak swiwi7.bregada ijo​


Penjelasan:

note:

Seselan R menggunakan Cakra. Agar berbunyi i menggunkan wulu. Agar berbunyi O menggunakan Taling tarung dan dalam taling tarung hanya boleh 1 aksara atau 1 aksara 1 pasangan. Aksara HI dibaca iAgar berbunyi U menggunkan suku. Paten NG menggunakan Cecek. Aksara tidak boleh tumpuk 3 jadi menggunakan pangkon ditengah kalimat. selebihnya hanya memperhatikan penempatan pasangan dibawah aksara atau disamping aksara.

semoga membantu

maaf jika ada kesalahan dalam menulis

maaf juga kalo ga rapi

#jadikan jawaban terbaik ya


12. Tulisen nganggo aksara jawa "anggone lungguh nganggo lamabaran klasa"


ini tulisan aksara jawanya anggone lungguh nganggo lamabaran klasa.
itu lamabaran atau lambaran ya?

13. gae ukara nglungguhi klasa gumelar​


Jawaban:

nin daake paga wean kang wis tumata


14. Gaweo ukara nganggo tembung saroja ing isor iki!f. ngelu mules g. jalma manungsa h. klasa bantali. lila legawai. malang megung​


Wangsulan

f. Ngelu mules

Tegese : Lara

Ukarane : Awakku rasane ngelu mules njaluk dipriksakne menyang dokter.

g. Jalma manungsa

Tegese : Para manungsa.

Ukarane : Lomba jalan sehat sesuk bakal ana jalma manungsa kang melu saka macem-macem kecamatan.

h. Klasa bantal

Tegese : Panggonan turu

Ukarane : Saben esuk ninggalake klasa bantal banjur adus kanggo nyambut gawe.

i. Lila legawa

Tegese : Ikhlas lair batin.

Ukarane : Bambang iku wong sugih, nanging seneng menehi kanthi lila legawa.

j. Malang megung

Tegese : Morak-marik ora karuwan.

Ukarane : Barang-barang ing gudhang padha malang megung amarga ora kaurus.

Penjelasan

Tembung saroja tegese loro padha utawa meh padha tegese di enggo bebarengan.

Tuladha :

· Abang mbranang

· Adhem ayem

· Bagas waras

· Breh weh

· Campur bawur

· Duga prayoga

· Edi peni

· Jabang bayi

· Kabur kanginan

· Lega lila

· Raja pati

· Sabar drana

· Uba rampe

Waca manehTembung Saroja liyane lan ukarane => https://brainly.co.id/tugas/37696610

DETAIL

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 10

Materi : Tembung saroja

Kata Kunci : Saroja lan ukarane

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 10.13.1

-----------------------------

Semoga membantu.


15. rikala nglempit klasa ingkang gumelar,Nawang Wulan mirsani menapa?​


Jawaban: Nawang Wulan mirsani slendhang

Maaf ya kalo salah


16. ngenam klasa tegese lan ukarane apa? bantu jwb kak, mksh​


Penjelasan:

Ngenam klasa = ngenam mendhong/ pandan digawe klasa


17. Tulisen tegese pribasane ing ngisor iki! Lungguh klasa gumelar


Itu artinya ora melu rekasa nanging nemu kepenak

18. aksara jawane pesen klasa 3​


Jawaban:

pe se n ka l sa se tu ng al ge h

Jawaban:

semoga membantu aksara jawanya:)


19. adat pengantin Jawa, pengiringe gawa klasa


pengiringnya membawa tikar

20. Gawea ukara saka tembung klasa


Jawaban:

maaf ini bahasa apa supaya bisa saya artikan


Kategori b_daerah