website free tracking

Jakie Wymiary Ma Boisko Do Siatkówki

Jakie Wymiary Ma Boisko Do Siatkówki

jackie lebih muda dari kunto laras lebih muda dari mega kunto lebih tua dari laras bagaimana dengan jakie dan mega? a. Jakie lebih tua dari mega b. jakie lebih muda dari mega c. jakie dan mega memiliki usia yg sama d. tidak bisa dipastikan

Daftar Isi

1. jackie lebih muda dari kunto laras lebih muda dari mega kunto lebih tua dari laras bagaimana dengan jakie dan mega? a. Jakie lebih tua dari mega b. jakie lebih muda dari mega c. jakie dan mega memiliki usia yg sama d. tidak bisa dipastikan


Jawaban:

d.tidak bisa di pastikan

Penjelasan dengan langkah-langkah:

karena jackie lebih muda dari kunto sedangkan kunto lebih tua dari laras dan laraslebih muda dari mega


2. terjemahkan, tanda ma dia do amakmu


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: kosa kata bahasa batak
Kode mapel: 13

tanda ma dia do amakmu artinya kenalilah mana tikarmu.

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15166141

3. 1. Tulishon ma aha do gunani buku 'LAKLAK"2. Tulishon ma aha do ibagas buku" laklak3. ulishon ma aha do parayakanni Begu salih salihan.4. Tulishon ma 4 jenis ni dihar simalungun5. Tulishon ma 1 umpasa podah simalungun.​


Jawaban:

HORAS AU SIAN KALIMANTAN, MARGA NABABAN NOMOR 19,SALAM KENAL DAH, IJO NOMOR WHATSAPP MU


4. terjemahkan, paulak ma unte i asom do


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: kata keadaan
Kode mapel: 13

paulak ma unte i asom do artinya kembalikanlah jeruk itu, asam kok

Asom artinya adalah asam

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15329078

5. patorang ma aha do lapatanni umpama​


Penjelasan:

펭에타후안 비하사 한국쿠 산갓 세디킷 세카리 헤헤 미않애요, 그리고 방값읍니다


6. terjemahkah, tadalani ma batang aek i, tandol do i!


Mapel: Bahasa Daerah
Kategori: Bahasa Daerah Batak
Kata kunci: Bahasa Daerah Batak
Kode mapel: 13

tadalani ma batang aek i, tandol do i! artinya kita jalani saja sungai itu, dangkal itu!

soal-soal lain untuk belajar materi tentang Bahasa Batak:https://brainly.co.id/tugas/14950616

7. terjemahkah, ibana ma sungkun, umboto do ibana soal i


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: awalan um-
Kode mapel: 13

ibana ma sungkun, umboto do ibana soal i artinya dialah tanya, lebih tahu dia soal itu.

Umboto artinya lebih tahu.

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/14951424

8. terjemahkan, ho tu pudi ma jolo ho ala paonomhon do ho


kamu jangan maju dulu, kamu urutan keenamMapel : Bahasa Daerah
Materi : Bahasa Batak
Kata Kunci : Kata Kerja

Pembahasan :

Artinya :"Kamu jangan maju dulu, kamu urutan keenam"

9. terjemahkan, nantoari do ho ro, nimmu saonari mulak, tumangon ma marsogot


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: kata yang menunjukan waktu
Kode mapel: 13

nantoari do ho ro, nimmu saonari mulak, tumangon ma marsogot artinya kemarin kamu datang, katamu sekarang pulang, lebih baiklah besok

Nantori artinya kemarin

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15329095


10. ro ma si udin nina imana boasa do anak tataga hita on ?​


Jawaban:

Datanglah si Udin katanya kenapa anak tetangga kita ini??

Penjelasan

bahasa ini berasal dari bahasa batak


11. terjemahkah, buati ma on paborathu do i boanonna


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: akhiran -i
Kode mapel: 13

buati ma on paborathu do i boanonna artinya kurangilah ini terlalu berat untuk di bawa

Buati artinya ambil atau kurangi

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/14951626

12. sian angka pamakeonma warna gorga adong do dua masam,surathon ma​


Jawaban:

hitam dan merah

Penjelasan:

memiliki arti keberanian bagi bangsa Batak


13. Terjemahkan, laho ma ho tusi, di jabu do nantulangmu


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: percakapan
Kode mapel: 13

laho ma ho tusi, di jabu do nantulangmu  pergilah ke sana, ada nantulangmu di rumah.

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15068642

14. terjemahkah, Ganjang do tali on, boan ma!


Mapel: Bahasa Daerah
Kategori: Bahasa Daerah Batak
Kata kunci: Bahasa Daerah Batak
Kode mapel: 13

Ganjang do tali on, boan ma artinya Panjang tali ini, bawalah

soal-soal lain untuk belajar materi tentang Bahasa Batak:https://brainly.co.id/tugas/14950659

15. Hu Sadari Do Dirikku.Dang Mungkin Au Mardongan Dohot Ho Ito.Dang Mungkin Hasian, Dang Mungkin I Ito.Ai Huboto Do Manang Ise Au Tu Ho.Diboto Ho Do Hasian,Napogos Do Anggo Damang Dainang I.Dang Mungkin I Ito, Dang Mungkin Hasian.Ai Huboto Do Dang Sanggup Au Tu Ho.Lupahon Ma Ito, Lupahon Ma SudeAkka Naung Salpu I Hasian.Reff1..Tumangon Ma Ito,Na Tumangon Nama I.Unbulusan Ma LuluiPanggantiki Hasian.Reff 2..Tumangon Ma Ito,Natumangon Nama I.Unbulusan Ma LuluiPanggantiki.Lupahon Ma Ito,Lupahon Ma SudeAkka Naung Salpu I Hasian.Dang Mungkin I..pertanyaan: Apa Lagu judul diatas??


judulnya dang mungkin
Arghana trio- dang mungkin

16. Terjemahkan, unang ma on tuhor, pabalgahu do i


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: kata berakhiran -hu
Kode mapel: 13

unang ma on tuhor, pabalgahu do i artinya  janganlah ini beli, terlalu besar

pabalgahu artinya terlalu besar

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15050094

17. terjemahkah, on ma boan boratan do i


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: akhiran -an
Kode mapel: 13

on ma boan boratan do i artinya inilah bawa lebih berat itu

boratan artinya lebih berat

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/14951675

18. Terjemahkan, pagodanghu do i di ibana, buati ma


ini kebanyakan untuk dia,ambil sajaMapel : Bahasa Daerah
Materi : Kosa Kata
Kata Kunci : Kata Benda

Pembahasan :

Artinya : Ini kebanyakan untuk dia, ayo ambil saja.

19. terjemahkan, on ma boan numean do on


Mapel: Bahasa daerah
Kategori: Bahasa daerah batak
Kata kunci: kosa kata bahasa batak
Kode mapel: 13

on ma boan numean do on artinya inilah bawa lebih ringan

soal-soal lain untuk belajar materi tentang bahasa batak: https://brainly.co.id/tugas/15166237

20. Terjemahkan, Di luar an ma hita pagolaphu do si son


Diluar sana lah kita terlalu gelap nya di sini
Kategori matematika