website free tracking

Kartkówka Biologia Klasa 8 Mitoza I Mejoza

Kartkówka Biologia Klasa 8 Mitoza I Mejoza

pelapukan biologia pada batuan dapat disebabkan oleh sejenis tumbuhan perintis yaitu

1. pelapukan biologia pada batuan dapat disebabkan oleh sejenis tumbuhan perintis yaitu


lumut.
Adalah salah satu tumbuhan perintis.

2. Nglungguhi klasa gumelar


Jawaban:

menduduki tikar yang digelar

Penjelasan:

nglungguhi= menduduki / duduk di

klasa = tikar

gumelar = dibeber / digelar

maag kalau salah


3. artine ngulungguhi klasa gumelas​


Jawaban:

duduk di kelas sambil nyengir

Jawaban:

duduk di dalam kelas sambil ketawa

maaf kalau salah


4. aksara jawa pak kyai lenggah ing klasa tolong plis​


Jawaban:

Cari di atas komplit

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

semoga membantu ya!

Penjelasan:

terimakasih


5. 6.Berikut yang bukan merupakan faktorabiotik yang dipelajari dalam Biologiaadalaha. suhud. airb. cacing tanah e. cahayaс. рН​


Penjelasan:

b. cacing tanah

karena yang ditanyakan abiotik (tidak hidup) cacing tanah merupakan biotik (hidup)

maaf kalo salah

Jawaban:

cacing tanah

Penjelasan:

karena cacing tanah adalah komponen biotik (komponen hidup) sedangkan yg lain adalah komponen abiotik


6. opo tegese pribasan iki nglungguhi klasa gumelar


nemu kepenake tanpa melu rekasane
tolong jadiin yg terbaik.

7. aksara jawane pesen klasa 3​


Jawaban:

pe se n ka l sa se tu ng al ge h

Jawaban:

semoga membantu aksara jawanya:)


8. nglungguhi klasa gumelar tulisno kanggo aksoro jowo​


Jawaban:

itu aksara jawanya yaaa...


9. ngenam klasa tegese lan ukarane apa? bantu jwb kak, mksh​


Penjelasan:

Ngenam klasa = ngenam mendhong/ pandan digawe klasa


10. rikala nglempit klasa ingkang gumelar,Nawang Wulan mirsani menapa?​


Jawaban: Nawang Wulan mirsani slendhang

Maaf ya kalo salah


11. gae ukara nglungguhi klasa gumelar​


Jawaban:

nin daake paga wean kang wis tumata


12. Gawea ukara saka tembung klasa


Jawaban:

maaf ini bahasa apa supaya bisa saya artikan


13. Gaweo ukara nganggo tembung saroja ing isor iki!f. ngelu mules g. jalma manungsa h. klasa bantali. lila legawai. malang megung​


Wangsulan

f. Ngelu mules

Tegese : Lara

Ukarane : Awakku rasane ngelu mules njaluk dipriksakne menyang dokter.

g. Jalma manungsa

Tegese : Para manungsa.

Ukarane : Lomba jalan sehat sesuk bakal ana jalma manungsa kang melu saka macem-macem kecamatan.

h. Klasa bantal

Tegese : Panggonan turu

Ukarane : Saben esuk ninggalake klasa bantal banjur adus kanggo nyambut gawe.

i. Lila legawa

Tegese : Ikhlas lair batin.

Ukarane : Bambang iku wong sugih, nanging seneng menehi kanthi lila legawa.

j. Malang megung

Tegese : Morak-marik ora karuwan.

Ukarane : Barang-barang ing gudhang padha malang megung amarga ora kaurus.

Penjelasan

Tembung saroja tegese loro padha utawa meh padha tegese di enggo bebarengan.

Tuladha :

· Abang mbranang

· Adhem ayem

· Bagas waras

· Breh weh

· Campur bawur

· Duga prayoga

· Edi peni

· Jabang bayi

· Kabur kanginan

· Lega lila

· Raja pati

· Sabar drana

· Uba rampe

Waca manehTembung Saroja liyane lan ukarane => https://brainly.co.id/tugas/37696610

DETAIL

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 10

Materi : Tembung saroja

Kata Kunci : Saroja lan ukarane

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 10.13.1

-----------------------------

Semoga membantu.


14. tembung "ngenom klasa" tegese​


Jawaban:

Ingat usia muda

Semoga membantu

Merasa muda

Penjelasan:


15. Apa tegese paribasan iki: nglungguhi klasa gumelar.


ora melu rekasa nanging nemu kepenak

16. arti peribahasa "nglungguhi klasa gumelar"


Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumatanindaake pagawean
kang wis tumata

17. adat pengantin Jawa, pengiringe gawa klasa


pengiringnya membawa tikar

18. tulisen nganggo aksara jawa duwe klasa*BANTU PLIS*​


diteliti lagi, mohon maaf jika salah.


19. Tulisen nganggo aksara jawa "anggone lungguh nganggo lamabaran klasa"


ini tulisan aksara jawanya anggone lungguh nganggo lamabaran klasa.
itu lamabaran atau lambaran ya?

20. Tulisen tegese pribasane ing ngisor iki! Lungguh klasa gumelar


Itu artinya ora melu rekasa nanging nemu kepenak
Kategori fisika