website free tracking

Kwasy Chemia Klasa 1 Liceum

Kwasy Chemia Klasa 1 Liceum

Nglungguhi klasa gumelar

1. Nglungguhi klasa gumelar


Jawaban:

menduduki tikar yang digelar

Penjelasan:

nglungguhi= menduduki / duduk di

klasa = tikar

gumelar = dibeber / digelar

maag kalau salah


2. artine ngulungguhi klasa gumelas​


Jawaban:

duduk di kelas sambil nyengir

Jawaban:

duduk di dalam kelas sambil ketawa

maaf kalau salah


3. tembung "ngenom klasa" tegese​


Jawaban:

Ingat usia muda

Semoga membantu

Merasa muda

Penjelasan:


4. opo tegese pribasan iki nglungguhi klasa gumelar


nemu kepenake tanpa melu rekasane
tolong jadiin yg terbaik.

5. ngenam klasa tegese lan ukarane apa? bantu jwb kak, mksh​


Penjelasan:

Ngenam klasa = ngenam mendhong/ pandan digawe klasa


6. adat pengantin Jawa, pengiringe gawa klasa


pengiringnya membawa tikar

7. Apa tegese paribasan iki: nglungguhi klasa gumelar.


ora melu rekasa nanging nemu kepenak

8. peribahasa bahasa jawa 1) ngubak-ubak 2)klasa gumelar 3)emban cindhe emban siladan


3.pilih kasih ora adil klau nmr 1 &2 dilanjutin apa artinya

9. Golekana teges seka paribasan ing ngisor iki 1.Nglungguhi klasa gumelar Plis tolong jawab


Jawaban:

nindakake Panggaweyan kang wis tumata

semoga membantu(❁´◡`❁)


10. rikala nglempit klasa ingkang gumelar,Nawang Wulan mirsani menapa?​


Jawaban: Nawang Wulan mirsani slendhang

Maaf ya kalo salah


11. Gawea ukara saka tembung klasa


Jawaban:

maaf ini bahasa apa supaya bisa saya artikan


12. gae ukara nglungguhi klasa gumelar​


Jawaban:

nin daake paga wean kang wis tumata


13. 1. pawiwawahan prasaja 2. ratri kalenggahan 3. nglungguhi klasa gumelar Artiya apa za


Jawaban:

yang menjadi kepala dari sebuah pernikahan

Diniyati lan ditindakake ing saben awan lan bengi

nemu kepenake tanpa melu rekasane

...................................................

Penjelasan:

........


14. aksara jawane pesen klasa 3​


Jawaban:

pe se n ka l sa se tu ng al ge h

Jawaban:

semoga membantu aksara jawanya:)


15. tulisen nganggo aksara jawa duwe klasa*BANTU PLIS*​


diteliti lagi, mohon maaf jika salah.


16. Tulisen nganggo aksara jawa "anggone lungguh nganggo lamabaran klasa"


ini tulisan aksara jawanya anggone lungguh nganggo lamabaran klasa.
itu lamabaran atau lambaran ya?

17. nglungguhi klasa gumelar tulisno kanggo aksoro jowo​


Jawaban:

itu aksara jawanya yaaa...


18. arti peribahasa "nglungguhi klasa gumelar"


Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumatanindaake pagawean
kang wis tumata

19. 1.rikala nglempet klasa ingkang gumelar,Nawang wulan mirsani menapa?​


Rikala nglempet klasa ingkang gumelar,Nawang wulan mirsani slendhang


20. 1. Apa sing njalari akeh perusahaan cilik sing tas madeg akhire gulung klasa ?​


Jawaban:

modal sing dianggo gae ngadekake perusahaan mberosot utawa suda dadi perusahaan ora iso nglanjutake usahane

Penjelasan:

maaf kalo salah


Kategori b_daerah