website free tracking

Zadania Z Angielskiego Klasa 3

Zadania Z Angielskiego Klasa 3

aksara jawane pesen klasa 3​

1. aksara jawane pesen klasa 3​


Jawaban:

pe se n ka l sa se tu ng al ge h

Jawaban:

semoga membantu aksara jawanya:)


2. Nglungguhi klasa gumelar


Jawaban:

menduduki tikar yang digelar

Penjelasan:

nglungguhi= menduduki / duduk di

klasa = tikar

gumelar = dibeber / digelar

maag kalau salah


3. artine ngulungguhi klasa gumelas​


Jawaban:

duduk di kelas sambil nyengir

Jawaban:

duduk di dalam kelas sambil ketawa

maaf kalau salah


4. Gawea ukara saka tembung klasa


Jawaban:

maaf ini bahasa apa supaya bisa saya artikan


5. Apa tegese paribasan iki: nglungguhi klasa gumelar.


ora melu rekasa nanging nemu kepenak

6. aksara jawa pak kyai lenggah ing klasa tolong plis​


Jawaban:

Cari di atas komplit

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

semoga membantu ya!

Penjelasan:

terimakasih


7. Tulisen nganggo aksara jawa "anggone lungguh nganggo lamabaran klasa"


ini tulisan aksara jawanya anggone lungguh nganggo lamabaran klasa.
itu lamabaran atau lambaran ya?

8. tembung "ngenom klasa" tegese​


Jawaban:

Ingat usia muda

Semoga membantu

Merasa muda

Penjelasan:


9. tulisen nganggo aksara jawa duwe klasa*BANTU PLIS*​


diteliti lagi, mohon maaf jika salah.


10. nglungguhi klasa gumelar tulisno kanggo aksoro jowo​


Jawaban:

itu aksara jawanya yaaa...


11. ngenam klasa tegese lan ukarane apa? bantu jwb kak, mksh​


Penjelasan:

Ngenam klasa = ngenam mendhong/ pandan digawe klasa


12. Tulisen tegese pribasane ing ngisor iki! Lungguh klasa gumelar


Itu artinya ora melu rekasa nanging nemu kepenak

13. 1. pawiwawahan prasaja 2. ratri kalenggahan 3. nglungguhi klasa gumelar Artiya apa za


Jawaban:

yang menjadi kepala dari sebuah pernikahan

Diniyati lan ditindakake ing saben awan lan bengi

nemu kepenake tanpa melu rekasane

...................................................

Penjelasan:

........


14. adat pengantin Jawa, pengiringe gawa klasa


pengiringnya membawa tikar

15. peribahasa bahasa jawa 1) ngubak-ubak 2)klasa gumelar 3)emban cindhe emban siladan


3.pilih kasih ora adil klau nmr 1 &2 dilanjutin apa artinya

16. rikala nglempit klasa ingkang gumelar,Nawang Wulan mirsani menapa?​


Jawaban: Nawang Wulan mirsani slendhang

Maaf ya kalo salah


17. gae ukara nglungguhi klasa gumelar​


Jawaban:

nin daake paga wean kang wis tumata


18. arti peribahasa "nglungguhi klasa gumelar"


Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumatanindaake pagawean
kang wis tumata

19. opo tegese pribasan iki nglungguhi klasa gumelar


nemu kepenake tanpa melu rekasane
tolong jadiin yg terbaik.

20. Tulisen aksara jawa 1.tuku kweni lima 2.nglungguhi klasa gumelar 3.glugu wit kelapa


Jawaban:

1. tuku kweni lima

2. ngungguhi klasa gumelar

3. glugu wit kelapa


Kategori b_daerah